Sports Cup

Porsche Sports Cup Scandinavia

 

Porsche Sports Cup Scandinavia är tävlingsserien där alla Porsche- modeller kan delta. Syftet med serien är att vara ingången till Porscheracing. Man kan börja med en standard-Porsche och om man så vill, utvecklas i serien för att gå vidare i t.ex. Carrera Cup.

Till låg kostnad erbjuds en täv- lingsserie som håller hög kvalitet och som ger möjlighet till ut- vecklande träning och tävlings- moment. Deltagande bil måste uppfylla grundsäkerhets- kraven med godkänd bur, 4-punktsbälte, huvudströmbrytare och SBF vagnbok. Föraren måste vara medlem i PCS Racing, ha tävlings- licens för bana samt vara anmäld till serien. Förutom del- tagande i Porsche Sports Cup Scandinavia som tävlande finns möjlighet att som medlem i PCS Racing träna på bana under s.k. funktionärs- körning.

Porsche Sports Cup Scandinavia är uppdelad i ett flertal klasser och tävlingarna körs i separata heat för klasser som kör på Michelin Pilot Sport Cup R-däck respektive Michelin Slicks. Porsche Sports Cup finns i Skandinavien, Tyskland, Italien och Schweiz. Möjlighet finns att delta i serien utanför Skandinavien. Säsong avslutas med en internationell final.

Läs mer om Porsche Sports Cup…

 

Twitter
pm gbox mtech ferrita soda